Omgevingsadviesraad

In de omgevingsadviesraad (OAR) geven buren van het windpark,  vertegenwoordigers van omliggende dorpen,  LTO en recreatie onafhankelijk advies over het project. De OAR is ervoor om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden en alle stemmen worden daarbij gehoord. De omgevingsadviesraad wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden van Windturbines.

Wat is er bereikt?
• Op basis van het advies wordt een maximaal aantal molens gesaneerd.
• Het gegeven advies over turbinegroottes en aantal is overgenomen.
• Het brongeluid van turbines wordt gehalveerd.
• Er worden eisen gesteld aan de tonen van het geluid.
• Afgesproken is dat er geen slagschaduw bij omliggende woningen mag optreden.
• Er komt een fonds voor de omliggende dorpen.
• 25% van het project is bedoeld voor participatie uit de directe omgeving. 

Omgevingsovereenkomst
GHBV en Vattenfall hebben samen met de OAR een omgevingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst kunt u hier vinden.

Verslagen

•  Verslag OmgevingsAdviesRaad 20 juni 2019
•  Verslagen van 2018 en 2017