Windpark Nij Hiddum-Houw

Het nieuwe windpark
Op één van de beste windlocaties van Nederland ontwikkelen Windpark Gooyum-Houw en Vattenfall het nieuwe windpark: Nij Hiddum-Houw. Dit nieuwe windpark komt in plaats van het huidige windpark in dit gebied. De nieuwe windturbines hebben een opgesteld vermogen van 42 megawatt . Dit draagt bij aan de doelstelling voor het opwekken van windenergie van de provincie Fryslân: 530,5 megawatt.

Het idee is om het nieuwe windpark te ontwikkelen aan de kop van de Afsluitdijk, ongeveer op de locatie van het huidige windpark. 25% van het project is bedoeld voor participatie uit de directe omgeving. De initiatiefnemers zullen de mogelijkheden voor participatie samen vormgeven met de omgevingsadviesraad (OAR). Deze behartigt en benoemt de verschillende belangen uit de omgeving.

Het huidige windpark
Het huidige windpark bestaat uit 10 windmolens (7 van Vattenfall en 3 van Brouwer Windturbines B.V.). De molens hebben een ashoogte van 40 meter, een rotordiameter van 39,4 meter en een tiphoogte van 59,7 meter. Er staat een totaal opgesteld vermogen van 5 Megawatt. De windmolens wekken sinds januari 1995 duurzame energie op. Windpark Nij Hiddum-Houw komt in plaats van het huidige windpark. Er staan ook 6 solitaire molens in het huidige windpark, deze worden met de komst van het nieuwe windpark gesaneerd.

Wil je weten hoe de bouw van een windpark in zijn werk gaat? Bekijk dan deze video.

Hoe ziet de procedure eruit?

December 2014: Provinciale Staten van Fryslân hebben de locaties voor windenergie in de provincie vastgesteld.

Oktober 2016: Provinciale Staten van Fryslân hebben de startnotitie voor het inpassingsplan vastgesteld. Daarmee startte de ruimtelijke procedure om het windpark mogelijk te maken.

April 2017: Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Deze is ook ter inzage gelegd en ingediende zienswijzen zijn verwerkt in Nota van Antwoord. Hier staat in wat wordt onderzocht voor het windpark.

10 november 2017: vanaf dit moment lagen de resultaten van het milieueffecten onderzoek, het ontwerp inpassingsplan en de ontwerp vergunningen ter inzage.

21 december 2017: tot dit moment was er de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.

Juni 2018: het College van B&W Súdwest – Fryslân stelt op basis van het definitieve inpassingsplan de benodigde omgevingsvergunning vast.

2019: aanbesteding van de bouw Nij Hiddum-Houw en procedure en uitspraak Raad van State.

Medio 2020: afronding van de aanbesteding en start met de bouw van Nij Hiddum-Houw.

 

 

Ik wil op de hoogte blijven van het laatste nieuws.
Stuur mij vier keer per jaar een nieuwsbrief.