Betrokken partijen

Windpark Gooyum Houw B.V., Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn samen eigenaar van Windpark Nij Hiddum-Houw. Windpark Gooyum Houw B.V. bezit vijf van de negen nieuw te bouwen windmolens. Vier windmolens zijn in bezit en beheer van Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân. Meer informatie over de initiatiefnemers vindt u hier.

De bouw 

Aannemerscombinatie Jansma Drachten B.V. – M. Westra B.V. voert de civiele werkzaamheden voor het windpark uit, zoals het aanleggen van kraanopstelplaatsen met voorbelasting, wegen, dammen, duikers, kabels en inkoopstations. Ook is Jansma Drachten B.V. – M. Westra B.V. verantwoordelijk voor de afwerking van het project.

De windmolens

Windmolenfabrikant Enercon levert en installeert de negen windmolens. Het gekozen model (E136 EP5) is ontworpen in Nederland.

De netaansluiting 

Liander werkt samen met A. Hak B.V. aan de aanleg van ruim 17 kilometer aan kabels tussen het onderstation in Herbayum en de inkoopstations in Cornwerd voor de ontwikkeling van het Windpark Nij Hiddum-Houw. De oplevering staat gepland voor eind 2021. Meer informatie.

Provincie Fryslân 

De provincie Fryslân is voor Windpark Nij Hiddum-Houw verantwoordelijk voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de Milieueffectrapportage (MER) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het proces van de vergunningverlening is inmiddels afgerond. Het PIP is definitief verklaard en de bouw van het windpark is inmiddels afgerond.

Gezondheidsmonitor

Als onderdeel van de afspraken met betrokken partijen en de omgeving, heeft de provincie Fryslan in 2020 een project gestart dat tot doel heeft een gezondheidsmonitor in te richten voor Windpark Nij Hiddum-Houw, in samenwerking met deskundigen en de omgeving. Lees op deze website meer over de Gezondheidsmonitor en over hoe je een melding kunt indienen.

Gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest – Fryslân heeft de omgevingsvergunning afgegeven. De gemeente is daarmee ook bevoegd gezag voor het project. Sinds voorjaar 2023 is de gemeente samen met Wetterskip Fryslan ook eigenaar van een deel van het windpark.