Betrokken partijen

Windpark Gooyum Houw B.V. en Vattenfall ontwikkelen samen Windpark Nij Hiddum-Houw. Windpark Gooyum Houw B.V. bezit vijf van de negen nieuw te bouwen windmolens. Vier windmolens komen in bezit en beheer van Vattenfall. Meer informatie over de initiatiefnemers vindt u hier. Op deze pagina leest u welke partijen nog meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van het windpark.

Project- en bouwmanagement 

Het projectmanagement van Windpark Nij Hiddum-Houw wordt uitgevoerd door Ventolines. Ventolines is verantwoordelijk voor:

  • Aanleggen van kraanopstelplaatsen met voorbelasting;
  • Aanleggen van wegen, dammen, duikers, kabels en inkoopstations;
  • Aanleggen van de exportkabel naar Herbaijum;
  • Bouwen van fundaties windmolens;
  • Bouwen van de windmolens;
  • Afwerking van het project.

Daarnaast is Ventolines ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de bouw en de communicatie over de bouw. Frank Loonstra is namens Ventolines aanwezig op de bouwplaats van Windpark Nij Hiddum-Houw. Hij informeert bewoners en grondeigenaren over bouwactiviteiten die direct invloed hebben op hun leefomgeving. Ook is hij het aanspreekpunt voor vragen en klachten.

Heeft u vragen over de bouw? Neem dan contact op met Frank via telefoonnummer 06-25 25 60 01 of via e-mail frankloonstra@ventolines.nl.

De bouw 

Aannemerscombinatie Jansma Drachten B.V. – M. Westra B.V. voert de civiele werkzaamheden voor het windpark uit, zoals het aanleggen van kraanopstelplaatsen met voorbelasting, wegen, dammen, duikers, kabels en inkoopstations. Ook is Jansma Drachten B.V. – M. Westra B.V. verantwoordelijk voor de afwerking van het project.

De windmolens

Windmolenfabrikant Enercon levert en installeert de negen windmolens. Het gekozen model (E136 EP5) is ontworpen in Nederland.

De netaansluiting 

Liander werkt samen met A. Hak B.V. aan de aanleg van ruim 17 kilometer aan kabels tussen het onderstation in Herbayum en de inkoopstations in Cornwerd voor de ontwikkeling van het Windpark Nij Hiddum-Houw. De oplevering staat gepland voor eind 2021. Meer informatie.

Provincie Fryslân 

De provincie Fryslân is voor Windpark Nij Hiddum-Houw verantwoordelijk voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de Milieueffectrapportage (MER) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het proces van de vergunningverlening is inmiddels afgerond. Het PIP is definitief verklaard en de bouw van het windpark is inmiddels gestart.
Als onderdeel van de afspraken met betrokken partijen en de omgeving, heeft de provincie Fryslan in 2020 een project gestart dat tot doel heeft een gezondheidsmonitor in te richten voor Windpark Nij Hiddum-Houw, in samenwerking met deskundigen en de omgeving. Die gezondheidsmonitor is nog in ontwikkeling. Meer informatie.

Gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest – Fryslân heeft de omgevingsvergunning afgegeven. De gemeente is daarmee ook bevoegd gezag voor het project.