Eigenaren

Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân en Windpark Gooyum Houw B.V. zijn samen eigenaar van Windpark Nij Hiddum-Houw.

Over Windpark Gooyum Houw B.V.

Windpark Gooyum Houw B.V. is een samenwerkingsverband van 45 particulieren en bedrijven uit de omgeving, waaronder Vereniging Noordenwind en Stichting Dorpsmolen Pingjum. Windpark Gooyum Houw B.V. bezit 5 van de 9 nieuw te bouwen windmolens. Daarmee komt de meerderheid van het park in lokaal eigendom.

Over gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân. Ruim 90.000 fiere Friezen. 89 kernen. Een kleurrijk gebied tussen Sneek, Stavoren en de Afsluitdijk. Uniek door het groene landschap en het mooie water.

Over Wetterskip Fryslân

We kijken al 750 jaar vooruit. We houden de voeten droog en onze dijken sterk. We zorgen voor een goed waterpeil in sloten en meren, bewaken de waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater. Zo houden we niet alleen vandaag, maar ook morgen Fryslân en het Groninger Westerkwartier veilig en leefbaar. En dat moeten we blijven doen. Want het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Die veranderingen vragen om een innovatieve aanpak. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties bedenken we slimme, duurzame oplossingen. Steeds op zoek naar het antwoord op die ene vraag: ‘En wat doen we morgen met water?’