Planning

Besluitvorming, vergunningen en aanbesteding

2016 t/m 2020 – Voordat de bouw van Windpark Nij Hiddum-Houw van start kon gaan, zijn er veel onderzoeken gedaan. In oktober 2016 stelden de Provinciale Staten van Fryslân de startnotitie voor het inpassingsplan vast. Daarmee startte de ruimtelijke procedure om het windpark mogelijk te maken. In juni 2018 stelde het College van B&W Súdwest – Fryslân de omgevingsvergunning vast. In 2020 rondden de initiatiefnemers de aanbesteding van aannemer en leverancier van de windmolens af.

Afbreken oude windmolens

December 2020 t/m april 2021 – De tien oude windmolens van Windpark Nij Hiddum-Houw zijn inmiddels afgebroken. Drie windmolens waren van Brouwer Windturbines B.V. en zeven van Vattenfall. De oude windmolens krijgen een tweede leven in een ander land. In het gebied staan nog zes andere windmolens, deze worden op termijn ook weggehaald.

 

Aanleg kraanopstelplaatsen

December 2020 t/m februari 2021 – Op een kraanopstelplaats plaatsten we de hijskraan die nodig was voor de opbouw van de windmolen. Een kraanopstelplaats zorgt voor een stevig werkplateau waarop een grote kraan veilig de onderdelen kan hijsen. De onderdelen hebben soms een gewicht van 90 ton.

Aanleg wegen, duikers en inkoopstation

Mei 2021 t/m augustus 2021 – Voor de werkzaamheden aan de funderingen van de windmolens en het vervoer van de windmolenonderdelen, moeten er goede toegangswegen zijn. Daarom hebben we in het voorjaar en de zomer (tijdelijke) wegen aangelegd. Bekijk hier de routes van het bouwverkeer. Daarnaast legden we dammen en duikers aan en legden we kabels in de grond die de windmolens onderling met elkaar verbinden. Ook plaatsten we twee inkoopstations. Vanuit het inkoopstation wordt de groene stroom aan het landelijke elektriciteitsnet geleverd.

Aanleg kabel Herbaijum en Cornwerd

Juni 2021 t/m december 2021 – Liander werkte in deze periode samen met A. Hak B.V. aan de aanleg van ruim zeventien kilometer aan kabels tussen het onderstation in Herbaijum en de inkoopstations in Cornwerd, voor de levering van groene stroom van Windpark Nij Hiddum-Houw aan het landelijke elektriciteitsnetwerk. Bekijk de video van hun werk hier.

Aanleg funderingen

Augustus 2021 t/m december 2021 – Met een heistelling hebben we palen tot 30 meter de grond in geheid. Vervolgens graafden we de grond rondom de heipalen weg en stortten we een betonnen werkvloer. Op de werkvloer plaatsten we de ‘ankerkooi’: de verbinding tussen het beton, het metalen vlechtwerk en de windmolen, om de grote krachten van de windmolen over te brengen naar de fundering. De ‘ankerkooi’ en het metalen vlechtwerk bevinden zich nu in de betonnen fundatie.

Opbouw windmolens

Januari 2021 t/m augustus 2022 – In januari arriveerden de eerste windmolenonderdelen op locatie. De torenonderdelen worden als ‘bouwpakket’ aangeleverd op locatie en vervolgens op locatie in elkaar gezet. Lees en zie hier hoe de bouw van een windmolen in zijn werk gaat. In mei stond de eerste windmolen overeind. Vervolgens sluiten we de windmolens aan en testen we alles grondig.

Eerste groene stroom

Zomer 2022 – In augustus 2022 leverde de eerste turbine van Windpark Nij Hiddum-Houw haar eerste groene stroom. In de periode daarna worden de overige turbines getest. Deze stroom komt direct op het landelijke elektriciteitsnet terecht.