Planning


Besluitvorming, vergunningen en aanbesteding

2016 t/m 2020 – Voordat de bouw van Windpark Nij Hiddum-Houw van start kon gaan, zijn er veel onderzoeken gedaan. In oktober 2016 stelden de Provinciale Staten van Fryslân de startnotitie voor het inpassingsplan vast. Daarmee startte de ruimtelijke procedure om het windpark mogelijk te maken. In juni 2018 stelde het College van B&W Súdwest – Fryslân de omgevingsvergunning vast. In 2020 rondden de initiatiefnemers de aanbesteding van aannemer en leverancier van de windmolens af.

Afbreken oude windmolens

December 2020 t/m april 2021 – De tien oude windmolens van Windpark Nij Hiddum-Houw zijn inmiddels afgebroken. Drie windmolens waren van Brouwer Windturbines B.V. en zeven van Vattenfall. De oude windmolens krijgen een tweede leven in een ander land. In het gebied staan nog zes andere windmolens, deze worden op termijn ook weggehaald.

Aanleg kraanopstelplaatsen

December 2020 t/m februari 2021 – Op een kraanopstelplaats komt de hijskraan te staan die nodig is voor de opbouw van de windmolen. Een kraanopstelplaats zorgt voor een stevig werkplateau waarop een grote kraan veilig de onderdelen, die soms een gewicht hebben van 90 ton, kan hijsen.

Aanleg wegen, duikers en inkoopstation

Mei 2021 t/m augustus 2021 – Wanneer we aan de slag gaan met de funderingen van de windmolens en later het vervoer van de windmolenonderdelen, moeten er goede toegangswegen zijn. Daarom werken we in het voorjaar en de zomer aan (tijdelijke) wegen. Bekijk hier de routes van het bouwverkeer. Daarnaast leggen we dammen en duikers aan en leggen we kabels die de windmolens onderling met elkaar verbinden. Ook plaatsen we twee inkoopstations. Vanuit het inkoopstation wordt de groene stroom aan het landelijke elektriciteitsnet geleverd.

Aanleg kabel Herbaijum en Cornwerd

Juni 2021 t/m december 2021 – Liander werkt samen met A. Hak B.V. aan de aanleg van ruim zeventien kilometer aan kabels tussen het onderstation in Herbaijum en de inkoopstations in Cornwerd voor de levering van de groene stroom van het Windpark Nij Hiddum-Houw aan het landelijke elektriciteitsnetwerk.

Aanleg funderingen

Augustus 2021 t/m december 2021 – Met een heistelling heien we palen tot 30 meter de grond in. Vervolgens graven we de grond rondom de heipalen weg en storten een betonnen werkvloer. Op de werkvloer plaatsen we de ‘ankerkooi’: de verbinding tussen het beton, het metalen vlechtwerk en de windmolen, om de grote krachten van de windmolen over te brengen naar de fundering. De ‘ankerkooi’ en het metalen vlechtwerk komen in de betonnen fundatie te zitten.

Opbouw windmolens

Oktober 2021 tot en met augustus 2022 – In het najaar arriveren de eerste windmolenonderdelen op locatie en gaan we de windmolens opbouwen. Vervolgens sluiten we de windmolens aan en testen we alles grondig.

Eerste groene stroom

Voorjaar 2022 – In het tweede kwartaal van 2022 levert Windpark Nij Hiddum-Houw haar eerste groene stroom.