Eerste paal windturbines Nij Hiddum-Houw

De eerste heipaal voor Windpark Nij Hiddum-Houw zit in de grond. Op woensdag 18 augustus startte de aannemerscombinatie Jansma Drachten B.V. – M. Westra B.V.  met het heien van de palen voor de funderingen en de onderstations. De aannemer verwacht ongeveer één fundering per week te kunnen heien.

Per fundering gaan er ongeveer 44 palen de grond in. De palen zijn 56 cm in doorsnede en worden afhankelijk van de locatie 22 meter tot 36 meter in de bodem geheid. De aannemer werkt van 7:00 tot 16:00 uur. Ze zijn aan de noordzijde gestart en gaan daarna naar de zuidzijde van het werkgebied. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind oktober.

Vragen of opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Frank Loonstra van Ventolines (06-25 25 60 01 of frankloonstra@ventolines.nl). Hij is als bouwcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouwmanagement.