Afrondende werkzaamheden aan het windpark

Nu alle windmolens van Windpark Nij Hiddum-Houw overeind staan, gaan we een volgende fase in van de realisatie van het windpark.  

Aansluiting elektriciteit
Zodra de windmolens overeind stonden, ging het Grid-team aan de slag. Grid betekent vertaald ‘netwerk’. Dit Grid-team legt alle benodigde stroomkabels vanaf de E-module in de toren (het hart van de windturbine) helemaal naar het machinehuis boven in de toren. Zo kan de generator haar stroom kwijt naar de E-module.   

Via de E-module gaat de groene stroom naar de parkkabels in de grond. Deze kabels zijn weer verbonden is met het inkoopstation. Inmiddels zijn de stroomkabels van alle windmolens aangesloten.  

Testen van windmolens
Daarna is het Commissioning-team aan de beurt. Dit team controleert zorgvuldig hoe alles gemonteerd is en zorgt ervoor dat de juiste updates in de turbine worden gezet. Ook checken ze of  alle schakelaars en sensoren het doen. Een kwaliteitscontrole dus.  

Als hun werk erop zit gaat de turbine in proefdraaien: de turbine moet dan 240 uren zonder storingen draaien. Dit is dus echt een test of alles het doet zoals het zou moeten. Inmiddels is een turbine volledig door de test heen. Een aantal andere turbines draaien al. In de loop van de weken gaan alle windmolens draaien.

Opnieuw inrichten van het terrein
Inmiddels is de aannemer, Jansma-Westra, druk bezig met het afwerken van het terrein . De overtollige grond rondom de kraanopstelplaatsen en de turbines wordt opgeruimd. We vlakken de grond uit en zaaien deze opnieuw in zodat landeigenaren dit weer kunnen gebruiken. Ook zal de aannemer de verbredingen die nodig waren voor de grote transporten weer opruimen. Deze werkzaamheden ronden we in december dit jaar af.