Berichten van de provincie

In onderstaande bericht zal Provincie Fryslân een update geven over: aanbesteding gezondheidsmonitor en de volgende informatiebijeenkomst.

De provincie Fryslân heeft in december 2021 een aanbesteding gestart, waarmee ze een partij willen vinden die voor invulling van de gezondheidsmonitor kan zorgen. Op moment van schrijven loopt deze aanbesteding. Ze zullen de uitslag van de aanbesteding op een later moment kenbaar maken.

Datum volgende informatieavond
Op donderdagavond 17 februari 2022 vindt er weer een informatieavond plaats. Vanwege de oplopende aantal coronabesmettingen heeft de provincie besloten deze bijeenkomst digitaal aan te bieden. U krijgt hiervoor ook nog een uitnodiging. Nadere informatie (agenda, wijze van opgave) volgt begin februari per brief.

Aanmelden
Omdat de provincie de uitnodiging digitaal verzendt, verzoeken ze u om u van tevoren op te geven als u de bijeenkomst wilt bijwonen. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via provincie@fryslan.frl onder vermelding van “Aanmelding digitale bijeenkomst Cornwerd 17 februari”. U ontvangt dan een bevestiging met de link om deel te kunnen nemen aan de online bijeenkomst.