Buren- en dorpenregeling

Informatie over de buren- en dorpenregeling
In de komende periode gaat de Omgevingsadviesraad (OAR) de buren- en dorpenregeling verder uitwerken. Deze twee regelingen zijn de invulling van het geld dat jaarlijks vanuit het windpark beschikbaar komt op basis van de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Twee derde van dit geld gaat naar de burenregeling en een derde gaat naar de dorpen Zurich en Wons (dorpenregeling). Het geld komt beschikbaar na het eerste jaar dat het windpark operationeel is (pas dan weet je hoeveel energie geproduceerd is en hoeveel geld er vervolgens beschikbaar is om te verdelen).

Verdeling opbrengst
De burenregeling regelt dat de woningen binnen een straal van 850 meter (gebied dorpen Wons en Zurich) en 1. 500 meter (gebied dorp Cornwerd incl. woningen in de kern) jaarlijks een bedrag ontvangen. Hiermee kunnen de bewoners van deze woningen meeprofiteren van de komst van de windmolens. De verdeling van het geld gebeurt op basis van afstand van de woningen tot het windpark. Het geld voor de dorpenregeling wordt verdeeld tussen Wons en Zurich op basis van afstand tot het windpark en het aantal inwoners. Omdat het type windturbine eind 2020 bekend werd, was het niet mogelijk om de brandbreedte van de vergoeding al te berekenen (het type turbine is van invloed op opbrengst en dus op de hoogte van het bedrag). De verwachting is dat dit eind dit jaar duidelijk wordt.

Proces
Omdat het geld pas na een jaar productie beschikbaar komt (naar verwachting voor het eerst begin 2023), kon de OAR voor de uitwerking van de verschillende regelingen zich eerst concentreren op andere regelingen die afgesproken zijn binnen de OAR (bijv. financiële participatie). Ten aanzien van de burenregeling zullen de ‘buren’ eind dit jaar een brief ontvangen over de regeling en wat dit voor hen betekent. Eind dit jaar zullen ook de dorpsorganisaties duidelijkheid hebben over de hoogte van het bedrag dat zij jaarlijks tegemoet kunnen zien.