Anterieure overeenkomst ter inzage

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een anterieure overeenkomst gesloten voor het te ontwikkelen Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw.

De overeenkomst is aangegaan met de initiatiefnemers en beoogde exploitanten van het windpark: Windpark Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. Van 25 januari tot en met 7 maart 2018 kunt u de anterieure overeenkomst hier downloaden of inzien in het Provinsjehûs. Het is niet mogelijk om een zienswijze of bezwaar in te dienen. De officiële bekendmaking van de ter inzagelegging stond woensdag 24 januari in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en het Provinciaal Blad.
Bron: website Provincie Fryslân