De bouw in beeld

De werkzaamheden aan Windpark Nij Hiddum-Houw zijn in volle gang. De afgelopen periode zijn alle parkwegen aangeleverd, is de oude parkbekabeling weggehaald en zijn de kraanopstelplaatsen en heiplateau’s gebouwd. Eind deze maand zijn ook de laatste twee fundaties geheid. De beide inkoopstations zijn inmiddels geplaatst.

 

Hieronder een fotoverslag van de afgelopen periode:

Afbeelding 1: Op deze dronefoto ziet u turbine acht (naast de A7) waar de heistelling nog bezig is. Inmiddels zitten alle heipalen voor deze fundatie in de grond.

Afbeelding 2: Door de wind komen er krachten op de mast van de windturbine. Zonder goede ‘voet aan de grond’ zou de mast kunnen omwaaien. Daarom worden er betonnen palen, onder de voet van de windturbine, de grond in geslagen. Die palen zorgen ervoor dat de windturbine stevig op de grond blijft staan.

Afbeelding 3: Een overview van de locatie van turbine zes. De heipalen zitten in de grond, de mantelbuizen zijn aangelegd en de werkvloer is al gestort.

Afbeelding 4: Een overzichtsfoto van turbinelocatie zes met de ankerkooi in aanbouw. Deze kooi vormt de verbinding tussen het beton, het metalen vlechtwerk (beton wapening) in de fundering én de windmolen. Het is belangrijk dat de ankerkooi helemaal recht staat.

Afbeelding 5: Om de windturbines straks aan het landelijke elektriciteitsnet te koppelen, leggen we in totaal X km kabel in de grond. Op deze foto zie je de kabelsleuf vanaf de Haayumerlaan naar turbinelocatie zes. Een kabelsleuf is een uitgraving waar we later de kabels in leggen. Vervolgens storten we de grond weer terug.

Afbeelding 6: Dit is het inkoopstation naast turbinelocatie zes waar de kabels van de windmolens bij elkaar komen. Vervolgens wordt de stroom via een exportkabel naar het onderstation van Liander in Herbaijum getransporteerd. Een inkoopstation is een gebouw met meerdere transformatoren dat hoogspanning omzet naar laagspanning.

Afbeelding 7: Dit is een deel van de 80 ton (80.000 kg) betonijzer dat wordt verwerkt in één fundering. Om het schoon te houden ligt het keurig op houten balken.