De initiatiefnemers van Windpark Nij Hiddum-Houw wensen u het allerbeste voor 2019!

Het wordt voor ons een belangrijk jaar. 2019 staat in het teken van de inkoop van de turbines. Daarnaast dient het beroep tegen de vergunningen en het inpassingsplan voor Windpark Nij Hiddum-Houw bij de Raad van State.

Tot slot werken wij samen met de omgeving aan het verder invullen van de afspraken die in de omgevingsovereenkomst zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over participatie en gezondheid. De overeenkomst kunt u hier vinden.

Graag houden we u op de hoogte over de voortgang. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@nijhiddumhouw.nl.