Eén granaat onschadelijk gemaakt

In december startte aannemerscombinatie Jansma Drachten BV – M. Westra BV met de onderzoeken naar de ligging van onbekende objecten voor Windpark Nij Hiddum-Houw. Met het in kaart brengen van de objecten die onder de grond verborgen zijn, wordt een veilige werkomgeving gecreëerd.

Eerder verricht onderzoek met een zogenaamde magnetometer wees uit dat er binnen het projectgebied 66 ongeïdentificeerde stalen objecten in de bodem bij Cornwerd verborgen liggen. Dit kunnen potentieel gevaarlijke objecten zijn, zoals explosieven. De aannemerscombinatie heeft het bedrijf Euroradar de opdracht gegeven om deze objecten nader te bekijken. Bij 64 objecten bleek het na blootlegging niets bijzonders te zijn.

Eén object bleek een 25 ponds brisantgranaat uit WOII van Engelse makelarij te zijn. Inmiddels is deze veiliggesteld en verwijderd en wordt deze binnenkort door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt. Het andere object bleek een onschuldige, lege huls van een Duitse granaat te zijn. Nu alle verdachte objecten zijn bekeken, is het volledige projectgebied vrijgegeven voor de reguliere werkzaamheden voor de bouw van het windpark.