1. Op welke manier houden de initiatiefnemers rekening met de leefomgeving van dieren in de buurt?

Een projectecoloog zal tijdens de bouw van de negen windmolens toezien op de noodzakelijke maatregelen om flora en fauna te beschermen. Ook zal deze de werkzaamheden ecologisch begeleiden en in geval van ecologische calamiteiten ondersteuning bieden.