10. Hoeveel geld is er gereserveerd voor planschade?

Windpark Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall reserveren een bedrag van 350.000 euro voor het uitkeren van de planschadevergoeding. Mocht dat bedrag overschreden worden, dan gaan Vattenfall en Windpark Gooyum-Houw B.V. hierover in gesprek.