11. Hoe verhoudt planschade zich tot andere regelingen zoals de burenregeling?

De burenregeling is een regeling voor direct omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw. Dit wordt niet gezien als compensatie of schadevergoeding. Dit staat daarmee los van planschade.