12. Wat als ik het niet eens ben met het aanbod of de planschadeanalyse?

Als u geen gebruik maakt van het aanbod dat we als initiatiefnemers van het windpark doen, kunt u een formeel verzoek om tegemoetkoming in planschade indienen bij de provincie Fryslân. Dit verzoek wordt volgens de wettelijke procedure die hiervoor staat behandeld. Belangrijk hierbij is dat u mogelijk leges moet betalen aan de provincie om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Als planschade wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terugbetaald. Als u geen planschade krijgt toegekend, krijgt u dit bedrag niet terug.