13. Kunnen omwonenden die het aanbod niet accepteren voor planschade via de provincie in aanmerking komen?

Ja, hiervoor kan een verzoek tot planschade worden ingediend bij de provincie Fryslân.