14. Wat is het verschil tussen de planschadeprocedure via de provincie Fryslân en het aanbod van de initiatiefnemers?

In beide gevallen wordt een aanbod gedaan op grond van onafhankelijk deskundig advies.

  • Bij de procedure via de provincie blijft een bedrag van minimaal 2% van de woningwaarde voor eigen rekening (normaal maatschappelijk risico). Belangrijk hierbij is dat u daarnaast een drempelbedrag moet betalen aan de provincie om uw aanvraag in behandeling te laten nemen. Als planschade wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terugbetaald. Als u geen planschade krijgt toegekend, krijgt u dit bedrag niet terug. De proceduretijd is ca. 1 jaar.
  • Bij het aanbod van de initiatiefnemers krijgen alle woningeigenaren waar meer dan 1% planschade is vastgesteld een planschadeaanbod voor de volledige planschade; er geldt dan geen eigen risico. Het aanbod kan op basis van vrijwilligheid worden geaccepteerd. De volledige planschade wordt vergoed zodra het park een volledig jaar heeft gedraaid en voor zover dit past binnen het beschikbare budget van 350.000 euro. Mocht dat bedrag overschreden worden, dan gaan Vattenfall en Windpark Gooyum-Houw B.V. hierover in gesprek.