15. Wat is normaal maatschappelijk risico (NMR)?

Het normaal maatschappelijk risico (NMR) is onderdeel van de wettelijke planschaderegeling. Dit houdt in dat een deel van de planschade voor eigen rekening (eigen risico) voor de woningeigenaren is. De gedachte hierachter is dat er altijd ontwikkelingen in de maatschappij zijn, zoals woningbouw, de aanleg van wegen en andere ruimtelijke ontwikkelingen die enerzijds planschade kunnen veroorzaken en anderzijds de maatschappij als geheel verder brengen.

  • Daarom is het NMR ingevoerd: woningeigenaren moeten enige planschade zelf accepteren vanwege een maatschappij die zich altijd ontwikkelt en waar ook het algemeen belang een rol speelt. Het wettelijk vastgestelde NMR bedraagt minimaal 2% van de waarde van een woning. Bijvoorbeeld: het NMR is 2%. Een woningeigenaar komt in aanmerking voor vergoeding van planschade als de planschade volgens de analyse meer dan 2% van de waarde van de woning bedraagt. Van de vergoeding van de planschade wordt normaal gesproken het NMR afgetrokken. Dus als een woning 4% in waarde vermindert en het NMR 2% is, dan krijgt de woningeigenaar volgens de wet 2% van de woningwaarde vergoed.