16. Hoeveel NMR wordt er bij dit windpark gehanteerd?

Iedereen met planschade boven de 1% krijgt een planschadeaanbod van de initiatiefnemers. Dit aanbod betreft een volledige vergoeding van de berekende waardevermindering. Er wordt dus geen NMR in mindering gebracht. Om de iedereen die recht heeft op een planschadevergoeding tegemoet te komen, nemen de initiatiefnemers van het windpark het eigen risico voor hun rekening. Op die manier krijgen planschadegerechtigden de gehele planschade vergoed en hoeven zij geen rekening te houden met een eigen risico.