17. Hoe wordt er in de taxatie rekening gehouden met de WOZ-waarde versus het aankoopbedrag van de woning?

Aankoopbedrag van de woning is bij een planschadebeoordeling niet relevant. Het gaat om de waarde van de woning op de peildatum.