18. Wat als de WOZ-waarde van mijn woning verlaagd is?

Als het zo is dat de WOZ-waarde van uw woning (na bezwaar) is verlaagd, als gevolg van de toekomstige windmolens, is het redelijk om te corrigeren voor deze WOZ-waardedalingen. In dat geval zou Antea Group graag inzage krijgen in de beslissing(en) op de bezwaarschriften, zodat zij kunnen nagaan dat de WOZ-verlaging ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden met het oog op de komst van het windpark. Indien u hiermee te maken heeft, kunt u contact opnemen met Pricilla Ostendorf van Antea Group (06 12 14 76 19 of pricilla.ostendorf@anteagroup.nl).