2. Wat is een MER?

Om een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen, moeten de initiatiefnemers een Milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd hebben. Zo’n rapportage brengt in beeld wat de milieueffecten zijn, voordat de overheid een besluit hierover neemt. Bekijk hier de MER van Windpark Nij Hiddum-Houw.