3. Waarom doen Vattenfall en Windpark Gooyum Houw BV zelf een aanbod?

De omgevingsadviesraad (OAR) van Windpark Nij Hiddum-Houw heeft een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), Windpark Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall. Hierin zijn afspraken gemaakt over planschade. Er is afgesproken dat de initiatiefnemers een voorstel doen voor planschade aan alle individuele woningen in de directe omgeving van het windpark, waarvan de getaxeerde waardevermindering meer dan 1,0% van de waarde van het onroerend goed bedraagt.