3. Wat is het beleid van de overheid ten aanzien van windenergie?

De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (2019). De energiedoelen voor Fryslân:

  • In 2030 wordt 33% van de Friese energie duurzaam opgewekt;
  • In 2030 is 25% energie bespaard ten opzichte van 2010.