4. Wat is voorzienbaarheid?

Voorzienbaarheid betekent dat bij de aanschaf van de woning de plannen voor het windpark al bekend waren en stonden beschreven in openbare, beleidsdocumenten van de provincie of de gemeente, zoals een beleidsplan of een gebiedsvisie. Er wordt dus rekening mee gehouden of woningeigenaren hadden kunnen weten dat er windmolens zouden komen op het moment dat zij de woning kochten. Momenteel wordt door Antea Group onderzocht vanaf welke datum er sprake is van voorzienbaarheid.