5. Hoe werkt het gebiedsfonds?

De financiële middelen voor het fonds komen uit een afdracht van het rendement van de financiële participatieregeling. Van de deelnemers wordt een bepaald percentage op het rendement ingehouden. Het fonds kan daarmee sociale en culturele initiatieven in een straal van zes kilometer rondom het windpark steunen. Deze projecten moeten lokaal draagvlak hebben en bijdragen aan de leefbaarheid, een duurzaam doel nastreven of een maatschappelijk belang dienen.