5. Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een zeer lage frequentie, tussen de 20Hz en 100/125Hz. Bijna alle geluidbronnen produceren een combinatie van ‘gewoon’ geluid en LFG.

Laagfrequent geluid wordt meegenomen bij de normale metingen van windmolens en zitten daarmee ook in het eindresultaat dat beoordeeld wordt. We kenen geen aparte beoordeling van laagfrequent geluid.