5. Wie doet de planschadeanalyse en hoe gaat het in zijn werk?

De taxatie wordt gedaan door Antea Group. Antea Group is een onafhankelijk en deskundig bureau. Zij heeft juristen en taxateurs in dienst die o.a. gespecialiseerd zijn in planschadebeoordelingen en taxaties. De WOZ-waarde van uw woning in het jaar dat het windpark mogelijk werd gemaakt is daarbij het uitgangspunt. Dit noemen we ook wel de peildatum. De peildatum voor Windpark Nij Hiddum-Houw is 19 oktober 2018.

  • Die taxaties zijn bedoeld om de waardevermindering te bepalen; deze worden gedaan aan de hand van de geconstateerde hinderfactoren, als ook een bezichtiging van uw woning vanaf de openbare weg, u hoeft daarvoor niet thuis te blijven. Het werken met de WOZ-waarde is een bewuste keuze. In de omgevingsovereenkomst is afgesproken dat de initiatiefnemers van het windpark u vooraf een compensatie aanbieden voor eventuele geleden schade. Hierbij gaat het vooral om de vraag hoeveel uw woning minder waard is geworden. Dat er soms een verschil bestaat tussen de WOZ-waarde en feitelijke marktwaarde van de woning, maakt in de berekening van de waardevermindering door het windpark weinig verschil.