7. Wij hebben een grote verbouwing gedaan, dat is niet voorzien in de WOZ-waarde. Hoe gaan jullie hiermee om?

Als aannemelijk is dat de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde per 2018 onevenredig veel te laag is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat u uw woning vóór 19 oktober 2018 grondig verbouwd heeft en dit in de WOZ-taxatie niet is meegewogen, kunnen wij bij de schadeberekening een correctie toepassen op de WOZ-waarde. Dit zal echter slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn. Bijvoorbeeld als uw woning aanzienlijk is uitgebreid.  Mocht dat het geval zijn, kunt u – nadat u het planschaderapport en het aanbod heeft ontvangen – contact opnemen met Pricilla Ostendorf (pricilla.ostendorf@anteagroup.nl)