8. Komt er verlichting op de windmolens?

Verlichting op windmolens is verplicht in verband met de veiligheid voor vliegtuigen. Aan de hand van internationale regels bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke verlichting een windpark moet voeren. Windparken kunnen dus niet zelf bepalen welke verlichting mooi of handig is.

Voor Windpark Nij Hiddum-Houw onderzoeken we of het mogelijk is om een radar te installeren. De verlichting staat dan ’s avonds en ’s nachts standaard uit en wordt pas ingeschakeld zodra er een vliegtuig nadert. Het is nog niet zeker of de radar er daadwerkelijk komt. Dat hangt af van verschillende factoren: toestemming van ILT, een beschikbare frequentie voor de radar en het financiële aspect.