8. Wat is de peildatum die voor de WOZ-waarde die gehanteerd wordt?

De peildatum is de datum waarop het besluit – in dit geval het Inpassingsplan van de provincie Fryslân – in werking trad. Voor Windpark Nij Hiddum-Houw is die datum 19 oktober 2018. Omdat er in oktober geen WOZ-waarde wordt vastgesteld, is het uitgangspunt het gemiddelde van de WOZ-waarden van 2018 en 2019.