6. Heeft het geluid van windmolens gevolgen voor mijn gezondheid?

Er wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar de effecten van het geluid van windparken op de gezondheid van omwonenden. Een van de meest vooraanstaande wetenschappers die onderzoekt of deze relatie bestaat is de Deense wetenschapper Aslak Poulsen. In verschillende onderzoeken is hij nagegaan of windturbinegeluid bij omwonenden leidt tot meer diabetes, depressiviteit, hartklachten, beroertes en problemen bij zwangerschappen.

In deze onderzoeken is geen relatie gevonden tussen windturbinegeluid, waaronder LFG, en de frequentie waarmee de genoemde gezondheidsklachten voorkomen bij omwonenden. Hiermee is op basis van huidig wetenschappelijk onderzoek te stellen dat er geen reden is aan te nemen dat windturbinegeluid slecht is voor de gezondheid.