3. Hoeveel geluid produceren windmolens?

Dat hangt af van de hoeveelheid wind. Als het licht waait kun je windmolens nauwelijks horen. Vanaf windkracht drie neemt het geluid toe.

Nederland heeft duidelijke regels voor de maximale hoeveelheid geluid die een windmolen mag produceren. Daarbij wordt gewerkt met een jaargemiddelde. Gemeten over een jaar mag een windmolen overdag 47 dB produceren. ’s Nachts is dat lager: 41 dB. Omdat er wordt gewerkt met gemiddelden zal het geluid van windmolens soms boven de norm liggen.

Meer informatie.