2. Wanneer heb ik recht op vergoeding van planschade?

Er zou sprake kunnen zijn van planschade als u zicht heeft op het windpark of als er sprake is van slagschaduw of een geluidsbelasting op uw woning door de windmolen. Het gaat dan om een schade als gevolg van een waardedaling die groter is dan 2%. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in planschade zijn twee zaken van belang:

  1. U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht (voorzienbaarheid);
  2. U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen.