1. Wat is planschade?

Planschade ontstaat als een huis minder waard wordt door een wijziging van een bestemmings- of inpassingsplan. Voor sommige eigenaren die in de buurt wonen van Windpark Nij Hiddum-Houw is hier mogelijk sprake van. U kunt dan een tegemoetkoming in planschade aanvragen, in dit geval bij de provincie Fryslân. Dit is alleen van toepassing als u eigenaar bent van uw woning. Met de omgevingsadviesraad (OAR) is afgesproken dat de initiatiefnemers proactief een aanbod voor planschadevergoeding doen. Zie hiervoor vraag drie.