1. Wat doet de OAR?

De omgevingsadviesraad (OAR) geeft onafhankelijk advies over het project. In de OAR zijn buren van het windpark, vertegenwoordigers van omliggende dorpen, LTO Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) en recreatie vertegenwoordigd.