Gemeente SWF zal de omgevingsvergunningen voor Gooyum – Houw BV en Nuon vaststellen na besluitvorming door Provinciale Staten van Fryslân op 27 juni 2018

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/windpark-nij-hiddum-houw_3820/