Beoordeling milieueffectrapport

Provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport voor Nij Hiddum-Houw te beoordelen. Op 25 januari heeft de Commissie haar voorlopig toetsingsadvies gepresenteerd.

De Commissie adviseert ‘om het rapport aan te vullen met informatie over de omvang van de geluidhinder, ook onder de norm, over de wijze waarop die hinder is bepaald en over hoe het oordeel over de effecten op de leefbaarheid tot stand is gekomen’. Provincie en gemeente nemen deze aanbevelingen over en zullen de Commissie ook vragen de aanvullende informatie te beoordelen. Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Fryslân
Bron: website Provincie Fryslân