Inloopavond gezondheidsmonitor

Provincie Fryslân heeft toegezegd een gezondheidsmonitor in te richten voor windpark Nij Hiddum-Houw. Daarom organiseerde de provincie op donderdag 22 oktober en donderdag 10 december inloopavonden in de kerk van Cornwerd. Omwonenden van het windpark konden in gesprek gaan met gedeputeerde Sietske Poepjes. Ook kregen zij informatie over gezondheidsmonitor, die nog ontwikkeld wordt.

Vragen stellen en zorgen uiten
Vragen die gesteld zijn tijdens de laatste bijeenkomst, zijn door de gedeputeerde beantwoord. Eén van die vragen ging over juridische mogelijkheden bij eventuele gezondheidsrisico’s. Een andere vraag ging over hinder veroorzaakt door de obstakelverlichting op de windturbines. Er moet nog een aantal zaken geregeld worden om radardetectie voor windpark Nij Hiddum-Houw daadwerkelijk mogelijk te maken; hiervoor wordt samengewerkt met Windpark Fryslân.

Klankbordgroep
De gedeputeerde benadrukte vooral dat de inhoud van de gezondheidsmonitor mede afhankelijk is van de behoefte van de omgeving. Met andere woorden: welke aspecten vindt de omgeving belangrijk om mee te nemen in de te ontwikkelen monitor? Om hier een goed beeld van te krijgen, worden omwonenden binnenkort per brief uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep.

Persoonlijk gesprek
Daarnaast vindt de provincie vindt het belangrijk dat omwonenden persoonlijk kunnen aangeven wat er speelt en waar zij zich zorgen over maken als het gaat om de gezondheid in relatie tot het windpark. Daarom biedt de provincie u de mogelijkheid om persoonlijk in gesprek te gaan. Hierover ontvangt u nog bericht. Tot slot roept de gedeputeerde aanwezigen op om vooral in gesprek te blijven, met de provincie en met de OAR over zorgen die er leven.