Meeprofiteren windpark en informatiebijeenkomst

Op 21 April 2023 kochten de gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân gezamenlijk vier van de negen windmolens van Windpark Nij Hiddum-Houw van ontwikkelaar Vattenfall.

In de omgevingsovereenkomst is vastgelegd dat de directe omgeving kan meeprofiteren van de opbrengsten van het windpark. Windpark Hiddum Houw B.V. geeft daarom obligaties uit. Via het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd krijgen omwonenden binnen een straal van 4,5 kilometer van het windpark voorrang in de obligatie-uitgifte. Het traject verloopt in samenwerking met de adviseurs van de Omgevingsadviesraad en crowdfundingplatform Oneplanetcrowd.

Informatiememorandum obligatie-uitgifte en inschrijven
We nodigen u uit om het informatiememorandum hier te downloaden en zorgvuldig door te nemen. Hierin vindt u informatie over het toedelingsproces, de risico’s, het rendement en een beschrijving van Windpark Hiddum Houw B.V. Inschrijven kan tot en met 20 augustus via deze link

Lees op deze pagina de veelgestelde vragen over de obligatieregeling. 

Informatiebijeenkomst
Ook nodigen wij u uit om de informatiebijeenkomsten bij te wonen. Tijdens de bijeenkomsten kunt u vragen over de obligaties stellen en extra informatie ontvangen.

Wanneer en waar zijn de informatiebijeenkomsten?

Dag Datum Tijd Locatie
Dinsdag 27-06-2023 15:00 – 17:00 uur Schraard, dorpshuis de Utwyk Schoolstraat 16
Dinsdag 27-06-2023 19:00 – 21:00 uur Wons, dorpshuis It Bynt Noorderlaan 3
Donderdag 29-06-2023 15:00 – 17:00 uur Makkum, MFC Maggenheim Klipperstraat 21-A
Donderdag 29-06-2023 19:00 – 21:00 uur Cornwerd, dorpshuis de Bining Dorpsweg 10
Woensdag 05-07-2023 15:00 – 17:00 uur Zurich, dorpshuis It String Caspar di Roblesdijk 1A
Woensdag 05-07-2023 19:00 – 21:00 uur Pingjum, dorpshuis Pingjum Lammert Scheltesstr. 14

U kunt zich aanmelden voor een informatiebijeenkomst door een email te sturen naar hiddumhouw@sudwestfryslan.nl. Zet in de email de datum, het tijdstip en de locatie van de bijeenkomst waar u zich voor aanmeldt.