Provincie: update gezondheidsmonitor

In mei is de gezondheidsmonitor van start gegaan. Ongeveer 80 inwoners hebben kennisgemaakt met de gezondheidsmonitor, door de eerste vragenlijst in te vullen. De gezondheidsmonitor bestaat uit meer onderdelen dan alleen deze uitgebreide vragenlijst. De volgende vier instrumenten helpen Antea Group om inzicht te krijgen in de mogelijke effecten van het windpark op de ervaren gezondheid en welbevinden van omwonenden:  

  1. Klachtenmeldpunt. Bij het klachtenmeldpunt kunt u hinder en/of gezondheidsklachten door de winturbines van Windpark Nij Hiddum-Houw melden. 
  2. Belevingscheck. Met de Belevingscheck kunt u op ieder gewenst moment gemakkelijk en snel uw ervaren hinder en gezondheidsklachten doorgeven, door een paar korte vragen te beantwoorden. 
  3. Jaarlijkse vragenlijst. Ieder najaar ontvangt u de vraag om de jaarlijkse vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst staan vragen over thema’s als uw woonomgeving, hinder en gezondheid. 
  4. Spreekuur. Het is mogelijk een persoonlijke afspraak met Antea Group in te plannen waar we het kunnen hebben over de door u ervaren hinder en gezondheidsklachten van windturbines. 

Bekijk voor meer informatie deze flyer.

Uw bereidheid om gebruik te maken van bovenstaande instrumenten is belangrijk voor Antea Group om meer inzicht te krijgen in de effecten van het windpark op uw ervaren gezondheid en uw welbevinden. U kunt gebruik maken van de gezondheidsmonitor door naar de site www.gezondheidsmonitornhh.nl te gaan.