Gezondheidsmonitor, stand van zaken

In onderstaande bericht zal Provincie Fryslân een update geven over: verlengde termijn uitnodiging fysieke meting, status gezondheidsmonitoring en datum volgende informatieavond.

 

Verlengde gezondheidsmeting

U kon via het Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum een afspraak laten inplannen voor het afnemen van een zogenoemde fysieke meting. Op die manier kan een momentopname worden vastgelegd van uw fysieke gesteldheid. Het laten afnemen van een fysieke meting kon in eerste instantie tot 1 oktober. Er blijkt echter nog meer vraag naar te zijn. Daarom is in overleg met de huisarts besloten de termijn te verlengen tot 1 november 2021. U kunt nu dus nog steeds een afspraak inplannen door te bellen met het Sûnhûs Gezondheidscentrum Makkum, telefoonnummer: 0515-231770. De kosten voor de fysieke meting worden door de huisarts bij de provincie gedeclareerd. Voor u zijn aan deze meting geen kosten verbonden.

 

Status gezondheidsmonitoring

Met alle inzichten en resultaten die de afgelopen periode zijn opgehaald (o.a. via de enquête, klankbordgroep en een expertmeeting) wordt momenteel aan marktpartijen onder meer gevraagd op welke wijze een langjarige monitor en fysieke gezondheidsmonitor mogelijk gemaakt kan worden. Ook vragen wij marktpartijen op welke wijze een onafhankelijk klachtenmeldpunt het beste kan worden vormgegeven. We hopen op deze wijze inzicht te krijgen in mogelijkheden en kansen die we kunnen benutten om de meerjarige monitor straks aan te besteden. Na deze uitvraag zal gekeken worden op welke manier de uitvoering plaats zal vinden. 

 

Volgende informatieavond: 2 december

Op donderdagavond 2 december 2021 vindt er weer een informatieavond plaats. We hopen dat deze informatieavond weer fysiek kan worden gehouden in het dorpshuis van Cornwerd. Nadere informatie (agenda, wijze van opgave en locatie) volgt in november aanstaande per brief.