Omgevingsparticipatie in Gooyum Houw BV

In het Gooyum Houw gedeelte van windpark Nij Hiddum Houw is de 25% omgevingsparticipatie voor het grootste deel ingevuld via de participatie van eigenaren van te saneren oudere windmolens in de directe omgeving van het windpark. Dit is opgenomen in de Omgevingsovereenkomst.

Na de turbinekeuze bleek er nog een klein stukje participatieruimte te zijn (3,02%). Als dit uitgegeven zou worden aan burgers in de omgeving zouden alle kosten voor wettelijke vereisten en voor uitvoering een te groot deel van het rendement in beslag nemen. Dat zou als het ware verdampen. Om toch zoveel mogelijk van het rendement terecht te laten komen in de omgeving, heeft de OAR op voorstel van de werkgroep financiële participatie ervoor gekozen om deze participatieruimte te gunnen aan non-profit organisaties in de omgeving. En wel aan non-profitorganisaties die activiteiten ontplooien in de omgeving van het windpark. Uit een belangstellingspeiling deze zomer bleek dat er voldoende animo was onder non-profitorganisaties.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen loopt deze participatie in aandelen P via een van de al bestaande aandeelhouders van het windpark: Dorpsmolen Pingjum, zelf ook een non-profitorganisatie die het rendement van zijn eigen participaties in Windpark A7 al jaren doorgeeft aan de omgeving. Voorbereidingen voor een informatiememorandum ten behoeve van de geïnteresseerde non-profitorganisaties zijn getroffen. In november wordt een informatiebijeenkomst voor de non-profitorganisaties gehouden.

Het bestuur van Gooyum Houw BV en de werkgroep financiële participatie zijn het eens geworden over de uitgangspunten en waardering van de aandelen P. Formele besluitvorming en bekrachtiging hiervan door de aandeelhouders van de BV, dorpsmolen Pingjum en de OAR volgt in de loop van oktober.