Start opbouw windturbines

Nu een groot deel van de funderingen gereed is, kunnen we starten met de opbouw van de turbines. Windturbineleverancier Enercon startte in januari met het vervoeren van de onderdelen en het in elkaar zetten van het onderste delen van de masten.  

Projectmanager Daniël Wolken van Enercon: “De windturbines van Windpark Nij Hiddum-Houw bouwen we op uit losse stalen platen. Deze onderdelen kunnen met normaal transport worden aangeleverd, in tegenstelling tot het grote transport bij andere type windturbines.” Deze kleine transporten stoten minder CO2 uit en leiden tot minder hinder voor de omgeving, want het is niet anders dan een normale vrachtwagen die langsrijdt.   

Wanneer de torendelen bij het windpark aankomen, schroeven de technici van Enercon de twaalf platen met bijna 15.000 dikke bouten aan elkaar. Daarna kan de herkenbare cilinder van de mast op de fundaties gehesen worden. Wolken: “Deze werkzaamheden lopen door tot in de zomer. We werken gefaseerd met aanleveren en opbouwen, dus waar de ene turbine nog afgemaakt moet worden, zijn we bij de andere al de toren aan het opbouwen. Tegelijkertijd begint in april ook het grote transport, waarbij wel extra maatregelen nodig zijn.”  

Groot transport 

Bij het exceptionele transport komen de grote onderdelen van de windturbine op locatie aan. Het gaat daarbij om de drie bladen (ook wel wieken genoemd, red.), de hub, nacelle en generator. Wolken: “Dit voeren we deels in de nacht aan. In maart wordt er een speciale afrit op de N31 bij de Ottenbuursterlaan aangelegd. Die afrit gaan we op bepaalde tijden gebruiken voor aanvoer van de bladen voor de drie noordelijke turbines. Vanuit Rijkswaterstaat wordt gekeken op welke tijdsblokken we mogen rijden met deze grote onderdelen. We rijden sowieso buiten de spits. Bij de bladen is dat vaak ’s nachts vanwege de lengte, deze zijn ongeveer 75 meter lang.” 

Om zo min mogelijk hinder voor de omgeving te bezorgen, worden de grote transporten goed voorbereid. “We zijn bezig om de transporteurs goed op te lijnen”, legt Wolken uit. “We bespreken de route die gereden mag worden. Ook rekening houdend met de afspraken met de omgeving. Maar ik heb veel vertrouwen in een soepel exceptioneel transport. De chauffeurs weten waar ze mee rondrijden. Dat gaat altijd beheerst en gecontroleerd en ook vaak onder begeleiding. Maar natuurlijk wordt er vanuit ons ook nauwlettend op toegezien dat het veilig, gecontroleerd en volgens de wet- en regelgeving gebeurt.”  

Afhankelijk van het weer 

Na de transporten worden de grote onderdelen zo snel mogelijk op de toren gehesen. Wolken: “We zijn met deze werkzaamheden heel afhankelijk van het weer. Hier moeten we op anticiperen. Afgelopen weken kon er bijvoorbeeld niet veel gebeuren, omdat het vanuit het oogpunt van veiligheid te hard waaide. Het hijsen van de windturbineonderdelen kan alleen plaatsvinden onder gunstige weersomstandigheden. Het lastige is dat we natuurlijk bouwen op locaties waar veel wind is, maar tijdens de bouw wil je altijd zo min mogelijk wind hebben.”  

De bladen liggen momenteel opgeslagen in de Eemshaven, klaar om getransporteerd te worden naar het windpark. De nacelle en hub zijn gemaakt in de Enercon fabriek in Duitsland en rechtstreeks naar het windmolenpark gebracht. De generatoren worden vanaf de productielocatie in Maagdenburg in midden Duitsland per schip naar de Eemshaven gebracht en vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd.