Termijn accepteren aanbod planschade verruimd

Afgelopen periode heeft onafhankelijk adviesbureau Antea Group onderzocht of de bouw van Windpark Nij Hiddum-Houw zou leiden tot waardevermindering van omliggende woningen. Uit het onderzoek bleek dat dit bij verschillende woningen het geval was. De woningeigenaren hebben een brief ontvangen met daarin een aanbod.

Aanvankelijk had men tot en met 30 september 2021 de tijd om het aanbod te aanvaarden. De initiatiefnemers hebben deze termijn verruimd. We horen graag uiterlijk vrijdag 11 november 2021 of men van het aanbod gebruik wil maken. Dit kan via planschade@nijhiddumhouw.nl.