Update Gezondheidsmonitor: 46 hindermeldingen

Windpark Nij Hiddum Houw bestaat uit negen windturbines. Om de mogelijke effecten van dit windpark op de gezondheid van omwonenden te volgen, werken we samen met de Gezondheidsmonitor. Omwonenden kunnen zowel digitaal als telefonisch hindermeldingen doorgeven. De gezondheidsmonitor geeft inzicht in mogelijke hinder en gezondheidsklachten van omwonenden van het windpark en gaat in gesprek met de betrokken partijen om de klachten zoveel mogelijk te verminderen.

Uitkomsten hindermeldingen

Bij de gezondheidsmonitor zijn sinds de start in totaal 46 hindermeldingen ontvangen. 11overige meldingen ontvangen.

Om de meldingen over slagschaduw te verhelpen, is het systeem dat de turbines bij slagschaduw uitschakelt, beter ingeregeld. Voorheen was het windpark hier namelijk niet goed op ingesteld. Naar aanleiding van de meldingen over geluidshinder heeft een extern onderzoeksbureau geluidsmetingen verricht om de invloed van het windpark op het geluidklimaat in het gebied vast te stellen. Hieruit bleek dat in het lagere frequentiebereik een paar kleinere piekjes zichtbaar zijn, die voor sommige mensen opgemerkt kunnen worden als bromtoon. Momenteel wordt naar de instellingen van de windturbines gekeken of deze kleine pieken verholpen kunnen worden. Om te weten of deze aanpassingen daadwerkelijk zorgen voor een afname van deze specifieke geluidshinder, is er contact met de hindermelders via de gezondheidsmonitor. Tot slot wordt binnenkort overgeschakeld op een transpondersysteem waarbij de nachtverlichting in de basis uit is en pas aangaat als er een vliegtuig nadert. De verwachting is dat dit systeem in april 2024 operationeel is.

Vul voor 18 maart de vragenlijst in van de Gezondheidsmonitor

Ieder jaar zet de Gezondheidsmonitor een vragenlijst uit over de mogelijke gezondheids- en hinderklachten over het windpark onder omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw. De vragenlijst is geheel anoniem. Met uw antwoorden kunnen we eventuele hinder signaleren en zoeken naar een oplossing. Zonder omwonenden geen gezondheidsmonitor. Uw antwoorden worden ook gekoppeld aan landelijke onderzoeken van het RIVM en de GGD, zo kunnen andere windparken ook leren van onze ervaringen. We nodigen u graag uit om vóór maandag 18 maart de vragenlijst in te vullen.