Verslag Omgevingsadviesraad 15 december

Op dinsdag 15 december 2020 is de Omgevingsadviesraad weer bij elkaar gekomen. De notulen van deze bijeenkomst vindt u hier.