Verslag Omgevingsadviesraad 15 juni

Op maandag 15 juni 2020 is de Omgevingsadviesraad weer bij elkaar gekomen. De notulen van deze bijeenkomst vindt u hier.